Uitdagend en motiverend onderwijs

Elk kind heeft een belofte in zich. Het wordt immers geboren met talenten en mogelijkheden. Wij willen leerlingen stimuleren deze talenten en mogelijkheden optimaal te benutten. Met dat doel besteden we allereerst veel aandacht aan de basisvoorwaarden:
goed onderwijs, professionele medewerkers, de juiste voorzieningen en een financieel gezonde organisatie.

Onze ambities
Maar daarmee zijn we er nog niet. Wij willen ook dat ons onderwijs de leerlingen sterker uitdaagt en motiveert, en hen beter voorbereidt op de veranderende samenleving en arbeidsmarkt. Om dat te realiseren, hebben we een aantal ambities geformuleerd, die nauw aansluiten bij onze missie en visie. De ambities leest u terug in ons strategisch beleidsplan ‘Beloftes voor de toekomst, samen maken we het waar.’

Onze 8 beloftes

In onze acht Noordik-beloftes wordt duidelijk wat we met en voor onze leerlingen willen bereiken.

Ik haal het beste uit mezelf
Ik doe het niet alleen
Ik durf te presteren
Ik krijg de ruimte om me te ontwikkelen
Ik schitter op Het Noordik
Ik geloof dat ik van geloven veel leer
Ik maak deel uit van een groter geheel
Ik word gezien