Klachtenprocedure

Op CSG Het Noordik zullen we er natuurlijk altijd alles aan doen om klachten te voorkomen, maar mocht u een klacht hebben dan behandelen we deze natuurlijk altijd op gepaste wijze.

U kunt bij problemen altijd contact opnemen met een van de vertrouwenspersonen binnen onze school. U kunt ook advies vragen bij de externe vertrouwenspersonen.

Vertrouwenspersonen

Iedere vestiging heeft een aantal vertrouwenspersonen die u kunt raadplegen. Kijk voor meer info op de vestigingspagina’s onder Begeleiding.

Noordikslaan, C. van Renneslaan, Vriezenveen, Vroomshoop

Externe vertrouwenspersonen

Voor CSG Het Noordik zijn twee externe vertrouwenspersonen aangesteld. Zij verrichten hun werk voor leerlingen en medewerkers van de school. Hebt u een klacht, dan kunnen zij u advies geven over het al dan niet indienen van een klacht bij de directie, landelijke klachtencommissie of bij politie/justitie.

Onze externe vertrouwenspersoon is:
Mevr. M. Beerlage

Beide vertrouwenspersonen zijn bereikbaar via HumanCapitalCare. Dit is een onafhankelijke adviesorganisatie voor gezondheidsmanagement en arbeidsomstandigheden. Tel. (053) 750 43 48.

Hebt u een klacht? Dan doorlopen we altijd de volgende procedure:

  1. De klacht wordt direct besproken met de betrokkene(n). In onderling overleg zoeken we naar een oplossing. De meeste klachten worden op deze manier opgelost.
  2. Is de klacht niet opgelost? Dan wordt deze voorgelegd aan de leidinggevende van het betrokken personeelslid. Indien gewenst kan ook de mentor of een interne vertrouwensdocent betrokken worden. Levert ook dit gesprek onvoldoende op, dan volgt overleg met de directie. De directie neemt dan een besluit over uw klacht.
  3. Wordt zelfs dan de klacht niet opgelost, dan kunt u een klacht indienen bij de directeur bestuurder van de school. Bent u het niet eens met het besluit, dan hebt u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Geschillen Commissie Bijzonder Onderwijs (gcbo.nl) waarbij het bestuur van CSG Het Noordik is aangesloten. De commissie is onafhankelijk en uw klacht zal dan ook zorgvuldig behandeld worden.

De procedure wordt uitgebreid beschreven in de Klachtenregeling CSG Het Noordik.