Procedure bij klachten

Indien er zich op school een klacht voordoet, dan behoort deze op een passende manier te worden behandeld. Wij doen ons best het onderwijs zo goed mogelijk te laten verlopen, maar het blijft mensenwerk en het kan voorkomen dat er dingen misgaan. Wij staan open voor uw opmerkingen, suggesties en verbeteringen.

Klachten kunnen gaan over problemen met betrekking tot het onderwijs of de begeleiding van leerlingen. Ook zijn klachten denkbaar over het toepassen van strafmaatregelen, ongewenste intimiteiten, discriminerend gedrag, agressie, geweld of pesten. Als u een klacht met de school wilt bespreken, dan kunt u de procedure volgen zoals deze staat in de “Klachtenregeling CSG Het Noordik”. Dit document kunt u downloaden via de pagina Organisatie, onder het kopje Beleid, regelingen en statuten.

Voor Het Noordik zijn naast de interne vertrouwenspersonen per vestiging ook nog twee externe vertrouwenspersonen aangesteld. Zij verrichten hun werk voor leerlingen en medewerkers van de school. Zij kunnen de klager advies geven over het al dan niet indienen van een klacht bij directie, landelijke klachtencommissie of bij politie/justitie.

De externe vertrouwenspersoon is:
Mw. M. Beerlage
Zij is bereikbaar via HumanCapitalCare.
HumanCapitalCare is een onafhankelijke adviesorganisatie voor gezondheidsmanagement en arbeidsomstandighedenzorg. Tel. (053) 750 43 48.

Interne vertrouwenspersonen
Klik voor de interne vertrouwenspersonen per vestiging op een van de onderstaande links.

Vertrouwenspersoon Noordikslaan 
Vertrouwenspersoon C. van Renneslaan

Vertrouwenspersoon Vriezenveen
Vertrouwenspersoon Vroomshoop