Onze onderwijskwaliteit

Onze onderwijskwaliteit hangt samen met de leerprestaties van onze leerlingen, de sociale kwaliteit van onze school, de studieresultaten en de aansluiting op de vervolgopleiding.

Vanuit kwaliteitszorg monitoren en analyseren we deze ontwikkelingen met als doel:

  • onze basiskwaliteit minimaal te waarborgen (zoals wettelijk voorgeschreven),
  • onze eigen ambities waar te maken.

Hoe kunnen we zorgen dat we voortdurend blijven verbeteren, ook boven de basiskwaliteit? Het is belangrijk om nader te analyseren waar kansen voor verbetering liggen. Bewust omgaan met data en die informatie doorvertalen naar de praktijk en in lessituaties, speelt daarin een centrale rol. Op deze manier verbeteren we onszelf zichtbaar en meetbaar en laten we geen talent onbenut.

Meer informatie over de inrichting van onze kwaliteitszorg vindt u elders op deze website.

Scholen op de kaart

Op de website scholen op de kaart kunt u veel informatie over verschillende scholen vinden en vergelijken. Ook informatie over de vier vestigingen van Het Noordik kunt u hier nalezen. U vindt er gegevens over slagingspercentages, doorstromingscijfers maar ook gegevens over hoe de school gewaardeerd wordt door leerlingen en ouders.