Naar een volgende klas

Aan het einde van het schooljaar wordt beslist of uw kind al dan niet overgaat naar het volgende leerjaar. De docenten nemen gezamenlijk een besluit over de bevordering in een rapportenvergadering. Dit besluit wordt genomen op grond van de overgangsrichtlijnen. Deze richtlijnen treft u aan onder de vestigingsinformatie in deze online schoolgids onder ‘ouders’.

Twee keer zittenblijven in dezelfde klas of in twee achtereenvolgende leerjaren van dezelfde afdeling is niet toegestaan. Mocht u het niet eens zijn met de beslissing van de rapportenvergadering, dan kunt u vragen om herziening van het besluit. Dit heet revisie. Deze revisie moet tijdig bij de vestigingsdirectie worden aangevraagd. De revisieprocedure staat  eveneens onder vestigingsspecifieke informatie, onder ‘ouders’.