Informatie vestiging Noordikslaan

Op deze pagina stellen we ons team voor, vindt u onze onderwijsresultaten ten opzichte van het landelijk gemiddelde, onze lessentabellen en onze lestijden. Ook informeren we u over de hoogte van de ouderbijdrage.

Ons team

Schoolleiding
Per vestiging vormen de directeur en de teamleiders onderwijs samen de schoolleiding. De schoolleiding is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding op de vestiging en het onderwijsbeleid.

Vestigingsdirecteur
Dhr. G. ten Hove, g.tenhove@noordik.nl

Teamleiders onderwijs
Mevr. M. van der Monde, brugklas TH/HV   m.vandermonde@noordik.nl
Mevr. M.J. van ‘t Spijker, havo 2 en 3   m.vantspijker@noordik.nl
Dhr. A. Iliohan, havo bovenbouw  a.iliohan@noordik.nl
Mevr. M. Bosma, vwo onderbouw ma.bosma@noordik.nl

Teamleiders ondersteuning
Dhr. S. Rödel, onderwijsondersteunend personeel  s.rodel@noordik.nl

Directiesecretaresse
Mevr. J. Dam Wichers,  j.damwichers@noordik.nl

Docenten
Namen en e-mailadressen van docenten zijn te vinden in de volgende lijst

Onderwijsresultaten

Voor het meest recente overzicht van de onderwijsresultaten verwijzen we naar www.scholenopdekaart.nl. De link staat ook de website www.info.noordik.nl/kwaliteit.

Onderwijsproces en schoolklimaat

Wij hechten veel waarde aan de mening van onze leerlingen. In alle teams voeren de teamleiders klankbordgesprekken met de leerlingen. Daarnaast krijgen leerlingen in leerjaar 1, leerjaar 3 en de examenklassen vragenlijsten voorgelegd, waarin zij hun mening kunnen geven. Voor de brugklas en leerjaar 3 geldt dat ook voor de ouders.

Onderzoek leerlingtevredenheid vestiging Noordikslaan, voorjaar 2018

domeinResultaat Noordikslaanhavo/vwo landelijk
Onderwijsproces
Aanbod6,526.24
Zicht op ontwikkeling en begeleiding7,307,06
Didactisch handelen6,686,56
Schoolklimaat
Veiligheid8,177,89
Pestindicator *9,569,35
Algehele tevredenheid leerlingen6,666,53

* Een hoge score op pestindicator betekent dat leerlingen het afgelopen schooljaar niet in aanraking zijn geweest met pestgedrag.

Aan het onderzoek hebben 390 scholen meegedaan met 126.690 leerlingen. Voor de vestiging Noordikslaan waren dat 642 leerlingen uit de eerste, derde en examenklassen. De leerlingen geven aan dat ze aan de Noordikslaan worden uitgedaagd om hun best te doen. Ze voelen zich veilig en zijn positief over de sfeer en de veelheid aan activiteiten en ze gaan met plezier naar school. De begeleiding en de betrokkenheid en het oog hebben voor elkaar, kenmerkt onze school en daar zijn we trots op!

Onderzoek oudertevredenheid vestiging Noordikslaan, voorjaar 2018

domeinResultaat Noordikslaanhavo/vwo landelijk
Onderwijsproces
Aanbod7,487,41
Zicht op begeleiding7,597,04
Zicht op ontwikkeling7,627,04
Schoolklimaat
Veiligheid8,658,44
Pestindicator8,768,58
Kwaliteitszorg en ambitie
Verantwoording en dialoog6,746,49
Algehele tevredenheid ouders8,527,94

Aan het onderzoek hebben 348 scholen meegedaan met 56.148 ouders. Voor de vestiging Noordikslaan waren dat 211 ouders/verzorgers van leerlingen uit het eerste en derde leerjaar.

Op bijna alle domeinen behoren we volgens ouders tot de beste 20% van de havo/vwo-scholen in Nederland. Net als de leerlingen geven ook de ouders het predicaat veilige school aan CSG Het Noordik. De ouders geven aan dat de school voldoende mogelijkheden biedt voor talentontwikkeling. De ouders waarderen onze hulp bij leer- of gedragsproblemen en ze ervaren een goede begeleiding op keuzemomenten. Er is een prettige sfeer, een goede informatievoorziening en de beloftes worden worden waargemaakt. De ouders zouden andere ouders aanraden om ook voor Het Noordik te kiezen.

Waardering van de Inspectie

De inspectie bezoekt alle VO-scholen ten minste eens in de vier jaar. Op 7 maart 2017 heeft de inspectie onze vestiging voor het laatst een bezoek gebracht. De rapportage kunt u op de site van de inspectie terugvinden. Hier staat het algemene beeld weergegeven (pag. 6 uit de rapportage).

“Op de afdeling havo van CSG Het Noordik, vestiging Noordikslaan behalen de leerlingen voldoende onderwijsresultaten. De school weet een aanzienlijke omvang te koppelen aan een aangenaam schoolklimaat, zowel in de lessen als daarbuiten.

De lessen zijn over het algemeen van voldoende kwaliteit. Mede dankzij een goed systeem van kwaliteitszorg zoekt de school systematisch naar mogelijkheden om het onderwijs te verbeteren, zonder zich te laten verleiden tot het blind volgen van allerlei trends. Er is sprake van een opbrengstgerichte cultuur.

Wij zijn getroffen door de zorgvuldige wijze waarop de ontwikkeling van de leerlingen wordt gevolgd. De school besteedt veel aandacht aan aanvullende activiteiten buiten het

standaard curriculum. Binnen de reguliere lessen is afstemming op individuele behoeften nog niet sterk ontwikkeld.”

Lesuitval

Wat doet Het Noordik om lesuitval tegen te gaan?
We doen er alles aan om de lessen zo veel mogelijk op elkaar te laten aansluiten, zodat leerlingen zo min mogelijk tussenuren hebben. Daarom worden vergaderingen, als het even kan, op dinsdagmiddag na schooltijd gehouden. Overigens is het op elkaar aan laten sluiten van lessen geen doel op zich. Ons onderwijs is opgebouwd uit een groot aantal lessen. De minister eist dat 1000 uur onderwijs wordt verzorgd. Het Noordik plant altijd meer uren onderwijstijd dan deze 1000 uur, in de wetenschap dat gedurende het jaar uren om verschillende redenen kunnen uitvallen.

Lestijden

Onderbouw

maandag, woensdag en donderdag
50-minuten
Dinsdag en vrijdag
45-minuten
begeleidingsvergaderingen
35-minuten
1e lesuur08.30 uur09.20 uur
2e lesuur09.20 uur10.10 uur
Pauze10.10 uur10.25 uur
3e lesuur10.25 uur11.15 uur
4e lesuur11.15 uur12.05 uur
Pauze12.05 uur12.35 uur
5e lesuur12.35 uur13.25 uur
6e lesuur13.25 uur14.15 uur
7e lesuur14.15 uur15.05 uur
8e lesuur15.15 uur16.05 uur
1e lesuur08.30 uur09.15 uur
2e lesuur09.15 uur10.00 uur
Pauze10.00 uur10.15 uur
3e lesuur10.15 uur11.00 uur
4e lesuur11.00 uur11.45 uur
Pauze11.45 uur12.15 uur
5e lesuur12.15 uur13.00 uur
6e lesuur13.00 uur13.45 uur
7e lesuur13.45 uur14.30 uur
8e lesuur14.30 uur15.15 uur
1e lesuur08.30 uur09.05 uur
2e lesuur09.05 uur09.40 uur
3e lesuur09.40 uur10.15 uur
Pauze10.15 uur10.30 uur
4e lesuur10.30 uur11.05 uur
5e lesuur11.05 uur11.40 uur
6e lesuur11.40 uur12.15 uur
7e lesuur12.15 uur12.50 uur

Bovenbouw

maandag, woensdag en donderdag
50-minuten
Dinsdag en vrijdag
45-minuten
begeleidingsvergaderingen
35-minuten
1e lesuur08.30 uur09.20 uur
2e lesuur09.20 uur10.10 uur
3e lesuur10.10 uur11.00 uur
Pauze11.00 uur11.15 uur
4e lesuur11.15 uur12.05 uur
5e lesuur12.05 uur12.55 uur
Pauze12.55 uur13.25 uur
6e lesuur13.25 uur14.15 uur
7e lesuur14.15 uur15.05 uur
8e lesuur15.15 uur16.05 uur
1e lesuur08.30 uur09.15 uur
2e lesuur09.15 uur10.00 uur
3e lesuur10.00 uur10.45 uur
Pauze10.45 uur11.00 uur
4e lesuur11.00 uur11.45 uur
5e lesuur11.45 uur12.30 uur
Pauze12.30 uur13.00 uur
6e lesuur13.00 uur13.45 uur
7e lesuur13.45 uur14.30 uur
8e lesuur14.30 uur15.15 uur
1e lesuur08.30 uur09.05 uur
2e lesuur09.05 uur09.40 uur
3e lesuur09.40 uur10.15 uur
4e lesuur10.15 uur10.50 uur
Pauze10.50 uur11.05 uur
5e lesuur11.05 uur11.40 uur
6e lesuur11.40 uur12.15 uur
7e lesuur12.15 uur12.50 uur

Lessentabellen

Met vragen omtrent de lessentabel van de verschillende afdelingen kunt u terecht bij de teamleider van die afdeling.

Ouderbijdrage

De bedragen zijn in euro’s

LeerjaarLeermiddelen en overige faciliteitenAlgemene kostenBijdrage bruikleen iPadExcursie-/ werkweekTotaal per schooljaar
Brugklas

36,00

67,00

50,00

30,00

183,00

Brugklas gymn.

36,00

67,00

50,00

65,00

218,00

havo 2

36,00

57,00

50,00

68,00

211,00

atheneum 2

36,00

57,00

50,00

68,00

211,00

gymnasium 2

36,00

57,00

50,00

68,00

211,00

havo 3

38,00

57,00

0,00

63,00

158,00

atheneum 3

33,00

57,00

0,00

63,00

153,00

gymnasium 3

33,00

57,00

0,00

93,00

183,00

havo 4

33,00

57,00

0,00

38,00

128,00

atheneum 4

29,00

57,00

0,00

38,00

124,00

gymnasium 4

29,00

57,00

0,00

63,00

149,00

havo 5

29,00

88,00

0,00

130,00

244,00

atheneum 5

31,00

72,00

0,00

130,00

233,00

gymnasium 5

31,00

72,00

0,00

0,00

103,00

atheneum 6

18,00

72,00

0,00

0,00

90,00

gymnasium 6

18,00

72,00

0,00

0,00

90,00

Bruikleen iPad havo/vwo brugklas
Leerlingen in de brugklas behoren in het kader van het ICT-rijk onderwijs van Het Noordik in het bezit te zijn van een iPad. De leerlingen in de brugklas ontvangen een iPad in bruikleen. Voor de bruikleen van de iPad wordt een bijdrage van € 50 per jaar gevraagd. Voor de meest voorkomende vragen over ICT-rijk onderwijs en de iPad kunt u de website www.ictrijk-onderwijs.nl raadplegen.

Voor de volgende activiteiten brengen wij kosten in rekening:

ActiviteitKosten
Introductie voor de brugklas

15,00

Excursie brugklas gymnasium naar Archeon, Alphen a/d Rijn

35,00

Excursie godsdienst voor havo 2 en vwo 2

15,00

Excursie natuurkunde voor havo 2 en vwo 2

17,00

Veldwerkdag aardrijkskunde voor havo 3 en vwo 3

3,00

Excursie geschiedenis voor havo 3 en vwo 3

17,00

Excursie De Hoge Veluwe voor havo 3 en vwo 3

13,00

Excursie klassieke talen voor gymnasium 3

30,00

Excursie oriëntatie studie en beroep voor havo 4 en vwo 4

10,00

Excursie gymnasium 4 (KCV)

35,00

Werkweek havo 5 en atheneum 5

130,00

Reeds gespaard:

110,00

In de klassen 1 t/m 4 van havo en vwo wordt gespaard voor de werkweek in klas 5. Voor de Romereis van de gymnasiumleerlingen is er een eigen spaarregeling. Doublanten en instromers die op werkweek gaan, betalen de volledige kosten van de werkweek, eventueel verminderd met een gespaard bedrag.

Schema sparen werkweken schooljaar 2018/2019:
brugklas

15,00

havo 2, atheneum 2 en gymnasium 2

35,00

havo 3, atheneum 3 en gymnasium 3

30,00

havo 4, atheneum 4 en gymnasium 4

30,00

Voor de volgende activiteiten wordt in de loop van het schooljaar een bijdrage gevraagd:
Excursies voor de examengroepen beeldende vorming in havo/vwo 4 en havo/vwo 5 en vwo 6 worden nader bepaald.
Excursie voor de examengroep Duits in havo 5 en vwo 6

15,00

Een aantal leerlingen uit de bovenbouw neemt deel aan de Athene-spelen

15,00

Excursie voor de examengroepen aardrijkskunde in havo 5 en vwo 6

15,00

Excursie biologie voor havo/vwo 4 groepen biologie in het kader van de praktische opdracht

25,00

Genoemde bedragen zijn indicaties o.a. afhankelijk van het reisdoel.