Onderwijs op Het Noordik

Hoe is het onderwijs op CSG Het Noordik georganiseerd?
Binnen Het Noordik zijn onderwijsteams onder leiding van een teamleider verantwoordelijk voor het onderwijs aan bepaalde groepen leerlingen. Voor leerlingen en ouders is de mentor van de klas het eerste aanspreekpunt.

Het Noordik kent vier vestigingen:

Vestiging Noordikslaan (Almelo)
Hier zijn de mavo/havo en de havo/vwo/gymnasium-brugklassen en de afdelingen havo, atheneum en gymnasium gehuisvest.

Vestiging Catharina van Renneslaan (Almelo)
Hier zijn de vmbo/mavo-brugklassen en de klassen 2, 3 en 4 vmbo en mavo ondergebracht.

Vestiging Vriezenveen
Het gebouw aan de Krijgerstraat biedt onderdak aan de brugklassers vmbo en mavo/havo en de klassen 2, 3 en 4 vmbo.

– Vestiging Vroomshoop
In het gebouw aan de Linderflier zijn de vmbo-brugklassen, de mavo/havo-brugklassen, de klassen 2, 3 en 4 vmbo/mavo en de klassen 1, 2 en 3 havo en atheneum gehuisvest.

Meer informatie over vmbo, mavo, havo en vwo is te vinden onder ‘groep 8‘ op deze website. Ook vindt u op die plek informatie over de brugklas en de dakpannen.

Leerjaar 1 en 2

We helpen je in de brugklas om de overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs zo soepel mogelijk te laten verlopen. Samen met jou ontdekken we waar je kwaliteiten liggen. Als je op de links hieronder klikt, zie je per vestiging het onderwijsaanbod en wat je in leerjaar 1 en 2 kunt verwachten.

 Eerste twee leerjaren mavo, havo, atheneum & gymnasium Noordikslaan

Eerste twee leerjaren vmbo & mavo Van Renneslaan

Eerste twee leerjaren vmbo & mavo Vriezenveen

Eerste twee leerjaren vmbo, mavo & havo/vwo Vroomshoop

Maatschappelijke stage

In de maatschappelijke stage wordt actief burgerschap duidelijk zichtbaar. Op alle vmbo vestigingen van Het Noordik wordt maatschappelijke stage aangeboden. Leerlingen maken tijdens deze stage kennis met vrijwilligerswerk in instellingen, sportverenigingen en andere maatschappelijke organisaties. Kijk op onze website voor meer informatie over maatschappelijke stage.  

Theaterklas

Voor leerlingen in de brugklassen en de tweede en derde klassen van alle vestigingen bestaat de mogelijkheid hun talenten op het gebied van toneel en drama te ontwikkelen in de cursussen van de Theaterklas. De cursussen worden direct aansluitend op het reguliere lesprogramma aangeboden. Vanaf klas 4 en hoger start de acteursklas. De lessen in deze klas sluiten qua niveau aan op de vervolgopleidingen in de theaterwereld. Meer informatie over de theaterklas is te vinden op de website.

Topsport Talentschool

Het Noordik is een Topsport Talentschool. Op een Topsport Talentschool kun je als erkend topsporttalent sporten en leren goed combineren. Voor meer informatie hierover verwijzen we je naar de webpagina over onze topsporttalentschool

ICT-rijk onderwijs

We willen je graag de mogelijkheid bieden om die kansen te benutten met behulp van ICT-rijk onderwijs. Dat betekent dat we een mix aan leermiddelen aanbieden, waarbij we je met behulp van ICT willen voorbereiden op de samenleving van morgen. In de onderbouw havo, atheneum en gymnasium werk je met een iPad in de klas. Kijk voor meer informatie hierover op het onderwijsaanbod van onze vestiging Noordikslaan.

Op het vmbo wordt wisselend gebruik gemaakt van een iPad of een laptop. Samen gaan we kijken wat jij nodig hebt om zelfstandig en actief te leren, op een manier die bij jou past. Want we willen het leren voor jou niet alleen leuker, maar ook doelgerichter, efficiënter en moderner te maken. Een deel van het lesmateriaal wordt vervangen door digitaal lesmateriaal. Je hebt daarnaast dus ook je boeken nodig.

Maatwerk

De komende jaren willen we nog meer maatwerk leveren binnen ons onderwijs.
Maatwerk voor leerlingen die wat extra hulp kunnen gebruiken, maatwerk voor leerlingen die willen excelleren, maatwerk voor leerlingen die interesses hebben, die verder gaan dan de schoolmuren. Dat betekent dat er meer ruimte is voor een leerling om eigen keuzes te maken. De ene leerling heeft meer tijd nodig voor wiskunde dan de ander, terwijl die ander juist weer minder tijd nodig heeft voor Engels. De ene leerling heeft meer interesse voor wetenschap en technologie, terwijl de ander meer affiniteit heeft met cultuur. We willen in de toekomst het onderwijs meer personaliseren en op maat maken voor leerlingen. De basis blijven de lessen maar daarnaast valt er voor een ieder meer te kiezen.

Op de Van Renneslaan maken we jouw persoonlijke leerplan. Jij stippelt je eigen route uit en werkt aan je persoonlijke ontwikkeling. Kijk voor meer informatie over ‘Jouw Leerplan’ elders op de website.

Uniek op Het Noordik

Elke school in deze regio geeft goed onderwijs. Maar natuurlijk willen we ons in onderwijsaanbod in meerdere opzichten ook graag onderscheiden ten opzichte van andere scholen. U las hierboven al over onze Topsport Talentschool en onze Theaterklas. Op onze website hebben wij op Uniek Noordik voor u uiteen op welke vlakken wij ons nog meer onderscheiden.