Onderwijs op Het Noordik

Hoe is het onderwijs op CSG Het Noordik georganiseerd?
Binnen Het Noordik zijn onderwijsteams onder leiding van een teamleider verantwoordelijk voor het onderwijs aan bepaalde groepen leerlingen. Voor leerlingen en ouders is de mentor van de klas het eerste aanspreekpunt.

Het Noordik kent vier vestigingen:

Vestiging Noordikslaan (Almelo)
Hier zijn de vmbo-t/havo en de havo/vwo/gymnasium-brugklassen en de afdelingen havo, atheneum en gymnasium gehuisvest.

Vestiging Catharina van Renneslaan (Almelo)
Hier zijn de vmbo-brugklassen en de klassen 2, 3 en 4 vmbo ondergebracht.

Vestiging Vriezenveen
Het gebouw aan de Krijgerstraat biedt onderdak aan de brugklassers vmbo en vmbo-t/havo en de klassen 2, 3 en 4 vmbo.

– Vestiging Vroomshoop
In het gebouw aan de Linderflier zijn de vmbo-brug klassen, de vmbo-t/havo-brugklassen, de klassen 2, 3 en 4 vmbo en de klassen 1, 2 en 3 havo en atheneum gehuisvest.

Welke opleidingen kan uw kind op Het Noordik volgen?

Het vmbo (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs) is een vierjarige opleiding die, zoals de naam al zegt, voorbereidt op het mbo. Leerlingen die aan bepaalde voorwaarden voldoen, kunnen na het behalen van het vmbo-diploma worden toegelaten tot havo 4. De havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs) is een vijfjarige opleiding die toegang geeft tot het hoger beroepsonderwijs. Na het met succes afronden van klas 3 kan uw kind instromen in het middelbaar beroeps onderwijs. Met het einddiploma en onder bepaalde voorwaarden kan hij ook doorstromen naar atheneum 5.
Het atheneum en gymnasium zijn zesjarige opleidingen en geven toegang tot de universiteit. Naast de vakken die het atheneum biedt, worden op het gymnasium ook de klassieke talen Grieks en Latijn gegeven. Uw kind kan bij ons tevens examen doen in de kunstzinnige vakken.

Brugklas en dakpannen

In de eerste leerjaren van elke afdeling werkt uw kind aan de basisvorming. Hij moet voor elk vak van de basisvorming de vastgestelde kerndoelen bereiken. Natuurlijk doen niet alle leerlingen dat in dezelfde tijd en met dezelfde diepgang. Daarom onderscheiden wij, met uitzondering van onze vmbo-vestiging C. van Renneslaan, in leerjaar 1 ‘dakpannen’ en maken wij in leerjaar 2 onderscheid tussen afdelingen. Er zijn zes dakpannen:

– Vmbo-B (basisberoepsgerichte leerweg)
– Vmbo-BK (basis- en kaderberoepsgerichte leerweg)
– Vmbo-K/GT (kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg en theoretische leerweg)
– Mavo/havo
– Havo/vwo
– Gymnasium
Aan het eind van leerjaar 1 en/of 2 krijgt uw kind advies over zijn verdere schoolloopbaan.

Op de C. van Renneslaan werken we in verband het AVA-onderwijs de eerste twee jaar in groepen met leerlingen, die werken binnen de verschillende niveaus.

Welke beroepsprofielen in het vmbo biedt Het Noordik aan?

Vmbo op drie vestigingen

Vmbo-leerlingen kunnen terecht aan de Catharina van Renneslaan of op de vestigingen in Vroomshoop of Vriezenveen. Daar kun je na de brugklas kiezen voor een van de volgende vier leerwegen:

 • Basisberoepsgerichte leerweg
 • Kaderberoepsgerichte leerweg
 • Gemengde leerweg
 • Mavo

De C. van Renneslaan is de vmbo-vestiging die bekend staat als een ondernemende school, waarbij je kunt kiezen uit een groot aantal keuzevakken. In Vroomshoop is techniek heel breed ontwikkeld en zowel op de Van Renneslaan als in Vriezenveen wordt een algemeen breed profiel aangeboden: Dienstverlening en Producten (D&P).

Op alle drie de vmbo-vestigingen kun je kiezen voor een mbo- of een havoprofiel. Op de Van Renneslaan kun je ook kiezen voor het Toptraject. Je opleiding houdt na Het Noordik niet op. We bereiden je zo goed mogelijk voor op een vervolgopleiding op het middelbaar beroepsonderwijs of de havo.

Havo en vwo

Ben je een havo- of vwo-leerling, dan is de vestiging Noordikslaan jouw school. Op de vestiging Vroomshoop kun je tot en met klas 3 naar de havo of het atheneum. Daarna kun je doorstromen naar de bovenbouw aan de Noordikslaan. We doen er alles aan om je in vijf jaar een havodiploma of in zes jaar een atheneum- of gymnasiumdiploma te laten halen. Met een havodiploma kun je naar het hoger beroepsonderwijs en een vwo-diploma geeft toegang tot de universiteit. Jij als individuele leerling staat centraal, in het onderwijs en in de begeleiding, met je mogelijkheden en met je beperkingen. Dat betekent dat we aandacht hebben voor bijvoorbeeld dyslexie, maar ook voor meergetalenteerde leerlingen. We kijken verder dan het vaste lesprogramma. Ook op sportief en cultureel gebied zijn er allerlei activiteiten waarin je jouw talenten kunt ontdekken en ontwikkelen. Op de vestiging Noordikslaan krijg je alle ruimte om je eigen studieroute te bepalen en om het bij jou passen de profiel voor de bovenbouw te kiezen. Aan het eind van het derde leerjaar moet je in overleg met je docenten en je decaan bepalen welk profiel je kiest:

 • Natuur en techniek
 • Natuur en gezondheid
 • Economie en maatschappij
 • Cultuur en maatschappij

Maatwerk

De komende jaren willen we nog meer maatwerk leveren binnen ons onderwijs.
Maatwerk voor leerlingen die wat extra hulp kunnen gebruiken, maatwerk voor leerlingen die willen excelleren, maatwerk voor leerlingen die interesses hebben, die verder gaan dan de schoolmuren. De havo/vwo-vestiging werkt aan nieuwe scenario’s binnen haar onderwijs. De lessen zoals we die kennen blijven bestaan, maar er is meer ruimte voor een leerling om eigen keuzes te maken. De ene leerling heeft meer tijd nodig voor wiskunde dan de ander, terwijl die ander juist weer minder tijd nodig heeft voor Engels. De ene leerling heeft meer interesse voor wetenschap en technologie, terwijl de ander meer affiniteit heeft met cultuur. We willen in de toekomst het onderwijs meer personaliseren en op maat maken voor leerlingen. De basis blijven de lessen maar daarnaast valt er voor een ieder meer te kiezen. Een paar voorbeelden van maatwerk? Cambridge Engels voor die leerling die op een hoog niveau Engels wil volgen en een internationaal erkend diploma wil halen. Expeditie-onderwijs voor die leerling die kennis wil maken met andere culturen en samen met leerlingen uit andere klassen dit project voorbereidt. Lego League voor die leerling die houdt van programmeren en zich wil meten met techneuten uit heel Nederland. Voor de cultuurliefhebber is er de theaterklas, de toneelgroep en het schoolkoor.

ICT-rijk onderwijs

We willen je graag de mogelijkheid bieden om die kansen te benutten met behulp van ICT-rijk onderwijs. Dat betekent dat we een mix aan leermiddelen aanbieden, waarbij we je met behulp van ICT willen voorbereiden op de samenleving van morgen. In de onderbouw havo, atheneum en gymnasium werk je met een iPad in de klas. Op het vmbo wordt wisselend gebruik gemaakt van een iPad of een laptop. Samen gaan we kijken wat jij nodig hebt om zelfstandig en actief te leren, op een manier die bij jou past. Want we willen het leren voor jou niet alleen leuker, maar ook doelgerichter, efficiënter en moderner te maken. Een deel van het lesmateriaal wordt vervangen door digitaal lesmateriaal. Je hebt daarnaast dus ook je boeken nodig.  Kijk ook op: www.ictrijkonderwijs.
nl/vragen.

AVA en leeromgeving C. van Renneslaan

Op de C. Van Renneslaan zijn wij in schooljaar 2016-2017 begonnen met een kopgroep AVA. In de aankomende jaren gaan wij het AVA-concept toepassen in het hele vmbo. Binnen AVA ontdek je wie je bent, wat je leuk vindt en waar je goed in bent. En hoe beter we jou kennen, hoe beter we je kunnen begeleiden en voorbereiden op een diploma en een vervolgopleiding.

Jouw eigen leerproces
Je begin de dag altijd met een coach die jou helpt bij het maken van je planning en het behalen van jouw doelen, maar ook samen met jou kijkt wat je talenten zijn en waar je interesse ligt. Natuurlijk vinden we het fijn als je goede cijfers haalt, maar we vinden het net zo belangrijk dat je (21e eeuwse) vaardigheden ontwikkelt, zoals bijvoorbeeld plannen, samenwerken, communiceren en creatief denken aan de hand van verschillende thema’s. Denk bijvoorbeeld aan het bereiden en presenteren van een lekker gerecht, waarvoor je een bepaald budget krijgt en waarbij je leert inzicht te krijgen in je eigen leerproces, keuzes te maken, op jouw niveau en tempo te werken en je successen te vieren. Je krijgt daarbij persoonlijke aandacht en feedback.

Leeromgevingen
Op de C. van Renneslaan werken wij met teams die elk een eigen leeromgeving hebben. Deze bestaat uit lokalen, stilte-werkplekken en een open leer-werkruimte. Je krijgt gecombineerde vakken aangeboden, gevarieerde werkvormen, moderne multimedia en weekplanners. Je wordt hierin begeleid, zodat je zelf verantwoordelijk wordt voor je eigen leerproces. We helpen je graag als je er even niet uitkomt. En je leert als leerlingen van elkaar, doordat je veel met anderen samenwerkt. De leeromgevingen hebben allemaal hun vaste docententeam, een eigen onderwijs- of technisch assistent en een eigen plek in het gebouw. Een ‘school in de school’ waar iedereen elkaar goed kent en met elkaar samenwerkt. Dat geeft veiligheid, dat is vertrouwd. Samen met onze uitdagende manier van leren zorgt dat ervoor dat jij je als leerling kunt ontwikkelen zoals je graag wilt. Want hoe je het ook bekijkt, het draait uiteindelijk niet om de school of de docenten, maar om jou.

De veilige omgeving van de vestiging Vriezenveen

Zit je in het 1e leerjaar T/H, dan kun je doorstromen naar GT of havo. Wanneer je de GT-leerweg volgt op de vestiging Vriezenveen, kies je aan het eind van klas 2 voor een profiel. Dit kan economie, techniek of Zorg & Welzijn zijn.

Het havo-profiel in GT3 en TL4 is een prima keuze als je goede resultaten hebt en na het vmbo-diploma door wilt naar de havo. Je krijgt vakken op een niveau dat straks perfect aansluit op de havo.

Zit je in het 1e leerjaar KT dan kun je, afhankelijk van de resultaten, door naar leerjaar 2 van de KB- of GT-leerweg. Zit je in het 1e leerjaar BB of BK, dan kun je na het 2e leerjaar binnen de BB en KB kiezen voor het profiel Zorg & Welzijn (Z&W) of Dienstverlening en Producten (D&P). Binnen dit laatste profiel maak je dan een keuze uit de volgende drie leerlijnen:

 • Economie en Commercie
 • Sport, Dienstverlening en Veiligheid
 • Technologie en Multimedia.

Bij elk profiel maak je kennis met het bedrijfsleven en de publieke sector door middel van stages, bedrijfsbezoeken en gastlessen om zodoende een goede keuze te kunnen maken voor een vervolgopleiding.

Binnen alle profielen neemt LOB (Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding) een belangrijke rol in. Leerlingen creëren hun eigen loopbaandossier.

Extra hulp en aandacht
Uiteraard is er ook aandacht voor leerlingen, die soms wat extra hulp en aandacht nodig hebben. Vanuit een sfeer waarin iedereen zich veilig voelt, is er alle ruimte voor ondersteuning op het gebied van studievaardigheden, planning, extra taal- en rekenonderwijs of hulp bij dyslexie en dyscalculie. Ook kunnen de leerlingen na schooltijd hulp krijgen bij hun huiswerk in de huiswerkklas.

Mocht er nog specifiekere hulp nodig zijn, dan kan de leerling geplaatst worden in de trajectklas. Hier wordt voor een kortere periode intensief gewerkt aan de extra zorg die de leerling nodig heeft.

Onderwijs en bedrijfsleven vinden elkaar in Vroomshoop

De vestiging Vroomshoop biedt BB- en KB-leerlingen de mogelijkheid aan het eind van het tweede leerjaar te kiezen uit drie profielen: zorg & welzijn (Z&W), produceren, installeren en energie (PIE), economie en ondernemen (E&O). We hebben in Vroomshoop heel goede contacten met het lokale bedrijfsleven. Dat betekent voor jou als leerling uitstekende (beroeps)perspectieven in de techniek, zoals metaal, electrotechniek, meubelmaken of infra. Leerlingen in de theoretische leerweg kiezen een sector. Zorg en welzijn, economie of techniek.

Ook is er binnen de basisberoepsgerichte leerweg een goed georganiseerd leerwerktraject. Word je daarvoor geselecteerd, dan kun je werkend leren. In het derde en vierde leerjaar ga je dan twee dagen per week op stage en drie dagen naar school. School en bedrijf werken intensief samen. Dat leidt voor praktisch ingestelde leerlingen die moeite hebben met theorie toch tot een volwaardig diploma. Je kunt gewoon doorstromen naar een mbo-opleiding op niveau 2.

Topclass
Voor leerlingen uit groep 8 die goed kunnen leren en op de basisschool al extra leerstof aangeboden krijgen, is er de Topclass. Gedurende zes dinsdagmiddagen komen zij naar Het Noordik in Vroomshoop om zich te verdiepen in de thema’s taal, wetenschap en kunst en cultuur. Zo maken ze alvast kennis met een nieuwe manier van denken en werken.

Uw kind leert ook buiten de schoolmuren

De school maakt onderdeel uit van de samenleving. Uw kind leert daarom niet alleen binnen de schoolmuren, maar ook daarbuiten. Wij stimuleren dit door regelmatig bedrijfsbezoeken, excursies en werkweken te organiseren. Kennismaken met kunst en cultuur is een essentieel onderdeel in de vorming van kinderen. Elk jaar wordt een aantal culturele voorstellingen binnen of buiten de school georganiseerd. Verder is er een toneelclub, een schoolorkest en een techniekclub. Ook worden er danswedstrijden, schoolavonden en sporttoernooien georganiseerd en elk jaar wordt er een vmbo-muziekdag gehouden.

Actief Burgerschap en Sociale Integratie

Actief Burgerschap en Sociale Integratie zijn beleidsprioriteiten van de overheid. Het spreekt voor zich dat het onderwijs hier direct bij betrokken wordt. Het Noordik bevordert actief burgerschap en sociale integratie door leerlingen kennis te laten maken met en te leren over de diversiteit in de samenleving.
Het Noordik heeft een lange traditie als het gaat om de plaats van leerlingen in de samenleving. In het schoolplan zeggen we onder meer: ‘We willen jongeren stimuleren om idealen na te streven. De combinatie van dromen, denken, durven en doen, levert voor hen de mogelijkheid zich in te zetten voor een wereld die van generatie op generatie met trots kan worden door gegeven.’ En onze missie sluit af met leerlingen ‘die alleen én samen met anderen verantwoording willen, kunnen en durven nemen voor zichzelf, voor anderen en voor een duurzame samenleving’.

In het onderwijsprogramma is ruimschoots aandacht voor de thematiek van actief burgerschap en sociale integratie. In de lessen geschiedenis, godsdienst, maatschappijleer en mens & maatschappij komen thema’s als levensbeschouwelijke stromingen, culturele diversiteit, vooroordelen en discriminatie, ethiek, internationalisering en globalisering aan de orde. Maar het gaat natuurlijk om meer dan alleen de lessen. Iedere vestiging van Het Noordik heeft een eigen en rijke historie wat betreft projecten en acties rondom actief burgerschap en sociale integratie. Dat varieert van rondleidingen in het Stadsmuseum door en voor leerlingen tot en met goededoelenacties ten behoeve van derdewereldlanden.
De school vervult een grote rol in de sociale samenhang van de maatschappij. In een wereld waarin individualisering niet alleen een groot goed is, maar ook de keerzijde ervan aan het licht komt, heeft Het Noordik het onderwijsprogramma een extra impuls gegeven om leerlingen te betrekken bij het belang van samenleven en samenwerken in de samenleving van de toekomst.

Maatschappelijke stage

In de maatschappelijke stage wordt actief burgerschap duidelijk zichtbaar. Op alle vmbo vestigingen van Het Noordik wordt maatschappelijke stage aangeboden. Leerlingen maken tijdens deze stage kennis met vrijwilligerswerk in instellingen, sportverenigingen en andere maatschappelijke organisaties.
Iedere vestiging van onze school heeft vormen van leerlingenparticipatie georganiseerd. Hetzij in leerlingklankbordgroepen, hetzij in leerlingenraden. Leerlingen worden daarmee betrokken bij het wel en wee in en rond de school. Ook dat is een vorm van actief burgerschap.

Theaterklas

Voor leerlingen in de brugklassen en de tweede en derde klassen van alle vestigingen bestaat de mogelijkheid hun talenten op het gebied van toneel en drama te ontwikkelen in de cursussen van de Theaterklas. De cursussen worden direct aansluitend op het reguliere lesprogramma aangeboden. Ze vinden plaats in de Talentenfabriek NAXT Stage (New Arts Xperience Twente), Kolthofsingel 15, 7602 EM Almelo (www.naxt.nl). Vanaf klas 4 en hoger start de acteursklas. De lessen in deze klas sluiten qua niveau aan op de vervolgopleidingen in de theaterwereld.

Expeditieonderwijs

Zelf van begin tot eind een ontwikkelingsproject voorbereiden en uitvoeren om concreet hulp te kunnen bieden aan mensen in ontwikkelingsgebieden. Dat is de kern van het expeditieonderwijs van Het Noordik. Op de vestigingen Noordikslaan, C. van Renneslaan en Vriezenveen worden ieder schooljaar expeditieteams samengesteld. De leerlingen gaan op zoek naar sponsors, zetten acties op touw en geven voorlichting over de projecten. Uiteindelijk gaan ze zelf op reis om ter plekke de handen uit de mouwen te steken. Afgelopen schooljaar werden projecten bezocht in Suriname, Sri-Lanka, Cambodja en Wit-Rusland.

Expeditie Wit-Rusland
Uniek in de expeditie Wit-Rusland op de C. van Renneslaan is de uitwisseling, waarbij onze leerlingen als gastgezinnen fungeren voor Wit-Russische studenten die wekenlang onderwijs hebben gevolgd bij ons op Het Noordik. Andersom gaan onze leerlingen een paar weken naar Wit-Rusland om hetzelfde te ervaren. Daarnaast hebben we een samenwerkingsovereenkomst getekend met de universiteit in het Wit-Russische Mozyr om in de toekomst kennis uit te wisselen en ervaringen te delen.

Topsport Talentschool

Het Noordik is een Topsport Talentschool. Op een Topsport Talentschool kan uw kind als erkend topsporttalent sporten en leren goed combineren.

 CSG Het Noordik is een brede scholengemeenschap. Of je nu een vmbo-leerling bent of dat de havo, het atheneum of het gymnasium voor jou de ideale opleiding

is: op een van de vier vestigingen van Het Noordik zit je altijd op je plek.

Het eerste jaar is altijd een brugklas. Daarin wordt een goede aansluiting gemaakt tussen de basisschool en de opleiding die precies bij jou past. Samen met jou ontdekken we waar je kwaliteiten liggen en kiezen we voor een opleiding die je de meeste kansen en mogelijkheden biedt om die kwaliteiten uit te buiten.

Zomerschool

CSG Het Noordik is samen met OSG Het Erasmus gestart met een Zomerschool. Leerlingen uit havo 3, 4 en vwo 3, 4 die hoogstwaarschijnlijk zouden blijven zitten, krijgen de kans om twee vakken te “repareren”. Of een leerling die kans krijgt, wordt beoordeeld in de docentenvergadering. Gedurende twee weken worden ze in deze vakken bijgespijkerd, waardoor ze alsnog aan de overgangsnormen voldoen. Beide scholen hopen daarmee het onnodig zittenblijven te voorkomen.