Afspraken

We vinden het belangrijk dat we begrip en respect hebben voor elkaar, dat we elkaar de ruimte geven voor eigen ontwikkeling en dat we bereid zijn voor elkaar op te komen. Zingeving staat bij ons op school centraal. Om op een goede manier met elkaar te kunnen werken, hebben we een aantal afspraken nodig.

Gedragsregels

We hanteren binnen CSG Het Noordik een tiental algemene gedragsregels, waarbij elke vestiging ook een aantal eigen omgangsregels heeft opgesteld. Deze worden aan het begin van het schooljaar onder de aandacht gebracht.
• We gunnen iedereen de ruimte om volwaardig deel uit te maken van de schoolgemeenschap.
• We respecteren elkaar, met alle verschillen in opvattingen, overtuigingen, achtergronden, sekse, seksuele geaardheid en lichamelijke kenmerken. We discrimineren elkaar nooit.
• We mogen en kunnen elkaar aanspreken op onze verantwoordelijkheid voor een goed leefklimaat in de school.
• We maken geen misbruik van onze machtspositie en we gebruiken geen verbaal, fysiek of psychisch geweld.
• We hebben respect voor elkaars eigendommen.
• We gebruiken geen racistische en/of seksistische taal.
• We pesten niet (ook niet digitaal).
• We nemen elkaar serieus en helpen elkaar waar dat mogelijk en nodig is.
• We spelen niet voor eigen rechter maar roepen de hulp van anderen in als dat nodig is.
• We helpen elkaar ons aan de regels te houden.

Schoolstewards

In Vriezenveen en Vroomshoop draait het schoolsteward-programma waarbij leerlingen surveilleren in de pauze in de aula, in de gangen en op het schoolplein. Als het nodig is spreken ze andere leerlingen aan op hun gedrag. Zo kunnen ze ruzies en pesterijen voorkomen, zorgen ze dat er niets wordt vernield of vuilgemaakt en verzoeken ze leerlingen om de plekken waar ze niet mogen komen te verlaten. Stewards zijn dus een soort gastheer of gastvrouw van de school. Alle leerlingen van leerjaar 1 t/m 4 krijgen hiervoor een training. De stewards worden in hun taken volop ondersteund door de conciërges en het lerarenteam.

Ziekmelding

Ziekmeldingen en betermeldingen zijn per vestiging geregeld. Kijk hiervoor op de website, bij desbetreffende vestiging onder ‘contact’. Voor ziekmelden in de bovenbouw geldt ook het volgende: wanneer je door ziekte een toets mist, dien je je af te melden bij de teamleider. Bij schoolexamens en het centrale examen dien je je elke dag die je ziek bent opnieuw af te melden.

Bovenmatig verzuim

Natuurlijk is spijbelen of te laat komen in de les niet toegestaan. De school stelt u op de hoogte als uw kind niet op school of in de les is geweest of vaak te laat op
school komt. Bij spijbelen en bij bovenmatig verzuim, bijvoorbeeld door ziekte, is de school verplicht de leerplichtambtenaar in te lichten. De leerplichtambtenaar stelt vast of er sprake is van geoorloofd of ongeoorloofd verzuim.

Verzuim

Als u voor uw zoon of dochter vrij wilt vragen voor een bruiloft, begrafenis, dokter- of tandartsbezoek, dan geeft u hem of haar een briefje mee. Voor verzuim tijdens het examen, verwijzen we naar het examenreglement. Voor de goede orde is het belangrijk om het volgende te weten: Leerlingen krijgen geen vrij om tijdens schooltijd op vakantie te gaan. De school is verplicht lesverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Er geldt een uitzondering op deze regel voor ‘seizoensgebonden werk’. De schoolleiding kan u hierover meer vertellen.

Identificeren

Alle nieuwe leerlingen dienen de eerste schooldag een kopie van de identiteitskaart bij de schooladministratie in te leveren.

Noordikpas

Iedere leerling van Het Noordik krijgt een Noordikpas. Deze pas is, naast
identificatiemiddel, ook bedoeld voor het lenen van boeken. Daarnaast geeft de pas toegang tot schoolavonden. Bij verlies kan een nieuwe pas worden verstrekt door de administratie tegen betaling van € 10.

Gedragsregels computergebruik

• Log altijd in met je eigen gegevens (logincode en wachtwoord). Deze zijn strikt persoonlijk.
• De computers mogen gebruikt worden als hulpmiddel in de les en voor de studie.
• Vergrendel de computer altijd bij het verlaten van je werkplek (of log uit).
• Je bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud van je persoonlijke mappen.
• Sluit alleen in overleg met de docent / toezicht houder apparatuur aan op de computer.
• Je mag gebruikmaken van de door school aangeboden programma’s op de computer (software die niet door de scholengemeenschap wordt aangeboden mag je niet starten, installeren of downloaden).
• Je wijzigt niets aan de instellingen van de computer.
• Wees voorzichtig met het doorgeven van persoonlijke informatie via de computer als je niet zeker weet waarvoor de gegevens bestemd zijn.
• Je communiceert niet over zaken die pornografisch, racistisch, discriminerend, beledigend, bedreigend, haatdragend of gewelddadig zijn. Bij overtreding van een van deze regels worden maatregelen genomen. Vertel aan de docent of toezichthouder als je berichten ontvangt of dingen ziet die je vreemd, vervelend, smerig, beledigend, bedreigend of onbeschoft vindt. Regels voor het gebruik van de iPad vind je op de Noordik-website van ICT-rijk onderwijs via www.ictrijkonderwijs.nl. Leerlingen krijgen de regels ook per mail toegestuurd.