Informatie vestiging Vriezenveen

Op deze pagina stellen we ons team voor, vindt u onze onderwijsresultaten ten opzichte van het landelijk gemiddelde, onze lessentabellen en onze lestijden. Ook informeren we u over de hoogte van de ouderbijdrage.

Ons team

V.l.n.r. K.J. van Grootheest,  A. Snippe, A. Noordmans en M. Dijkstra. 

Schoolleiding
Per vestiging vormen de directeur en de teamleiders onderwijs samen de schoolleiding. De schoolleiding is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding op de vestiging en het onderwijsbeleid.

Vestigingsdirecteur
dhr. ing. K.J van Grootheest,  k.vangrootheest@noordik.nl

Teamleiders onderwijs
mevr. drs. A. Noordmans, a.noordmans@noordik.nl
dhr. M. Dijkstra, m.dijkstra@noordik.nl

Teamleider ondersteuning
dhr. A. Snippe, a.snippe@noordik.nl

Docenten
Namen en e-mailadressen van docenten kunt u vinden in de volgende lijst

Onderwijsresultaten

Voor het meest recente overzicht van de onderwijsresultaten verwijzen we naar www.scholenopdekaart.nl. De link staat ook de website www.info.noordik.nl/kwaliteit.

Onderwijsproces en schoolklimaat

Wij hechten veel waarde aan de mening van onze leerlingen. In alle teams voeren de teamleiders klankbordgesprekken met de leerlingen. Daarnaast krijgen leerlingen in leerjaar 1, leerjaar 3 en de examenklassen vragenlijsten voorgelegd, waarin zij hun mening kunnen geven. Voor de brugklas en leerjaar 3 geldt dat ook voor de ouders.

 

Onderzoek leerlingtevredenheid vestiging Vriezenveen, voorjaar 2018

Domeinresultaat Vriezenveenvmbo scholen landelijk
Onderwijsproces
Aanbod6,625,94
Zicht op ontwikkeling en begeleiding7,496,92
Didactisch handelen6,906,34
Schoolklimaat
Veiligheid8,027,50
Pestindicator*9,159,04
Tevredenheid6,936,31

* Een hoge score op pestindicator betekent dat leerlingen het afgelopen schooljaar niet in aanraking zijn geweest met pestgedrag.

Aan het onderzoek hebben 441 scholen meegedaan met 85.577 leerlingen. Voor de vestiging Vriezenveen waren dat 377 leerlingen van het eerste, derde en vierde leerjaar. Leerlingen zijn ten opzichte van landelijk zeer tevreden. Op bijna alle bovenstaande domeinen behoren we volgens onze leerlingen bij de beste 20% van de VMBO-scholen in Nederland.

Leerlingen geven aan zich veilig te voelen, waarderen de sfeer, ze worden met respect behandeld, zijn positief over de didactische kwaliteiten van hun docenten en ze gaan met plezier naar school. De betrokkenheid en het oog hebben voor elkaar en leerlingen, kenmerkt onze school en daar zijn we trots op!

 

Onderzoek oudertevredenheid vestiging Vriezenveen, voorjaar 2018

Domeinresultaat Vriezenveenvmbo-scholen landelijk
Onderwijsproces
Aanbod7,817,24
Zicht op begeleiding7,897,08
Zicht op ontwikkeling7,726,99
Schoolklimaat
Veiligheid8,418,03
Pestindicator volgens ouders8,488,19
Kwaliteitszorg en ambitie
Verandwoording en dialoog6,896,44
Tevredenheid algemeen8,437,78

Aan het onderzoek hebben 404 scholen meegedaan met 33.192 ouders. Voor de vestiging Vriezenveen waren dat 142 ouders/verzorgers van leerlingen van het eerste en derde leerjaar. Op alle bovenstaande domeinen behoren we ook volgens de ouders bij de beste 20% van de VMBO-scholen in Nederland, iets om trots op te zijn. De ouders waarderen onze hulp bij leer- of gedragsproblemen, ervaren goede begeleiding op keuzemomenten, een prettige sfeer en een nuttige informatievoorziening. De beloftes worden nagekomen en klachten worden serieus genomen. De ouders zouden andere ouders aanraden om ook voor Het Noordik te kiezen.

De tevredenheid van leerlingen en hun ouders vinden we erg belangrijk. We zijn trots dat we in vergelijking met andere vmbo-scholen hoog scoren, tegelijkertijd blijven we kritisch hoe we op verschillende onderdelen onze kwaliteit verder kunnen verbeteren.

Waardering van de Inspectie

De inspectie bezoekt alle VO-scholen ten minste eens in de vier jaar. Op 28 februari 2017 heeft de inspectie onze vestiging voor het laatst een bezoek gebracht. De rapportage kunt u op de site van de inspectie terugvinden. “Het onderwijs op CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen, afdeling vmbo-b, is van voldoende kwaliteit. De resultaten zijn op alle gebieden boven de norm. De lessen zijn voldoende; we hebben veel structuur en aanzetten tot differentiatie gezien. Er is een intensief systeem van ondersteuning en een goede ouderbetrokkenheid. Ook de leerlingen tonen hun betrokkenheid bij de school en de lessen. Opbrengstgericht werken is een onderwerp van gesprek binnen locatie Vriezenveen van CSG Het Noordik. Het verzamelen van data gebeurt gestructureerd door de expertgroep kwaliteitszorg (ook locatie overstijgend) en deze data worden gedeeld met medewerkers tijdens de derde dinsdag in september”.

Lestijden

Op school kennen we vaste lestijden. De lestijden en pauzes zijn als volgt ingedeeld:

1e lesuur08.00 – 08.50 uur
2e lesuur08.50 – 09.40 uur
3e lesuur09.40 – 10.30 uur
Pauze10.30 – 10.45 uur
4e lesuur10.45 – 11.35 uur
5e lesuur11.35 – 12.25 uur
pauze12.25 – 12.55 uur
6e lesuur12.55 – 13.45 uur
7e lesuur13.45 – 14.35 uur
8e lesuur14.35 – 15.25 uur
Op de dinsdag en donderdag hebben we een 45 minuten-rooster.
1e lesuur08.00 – 08.45 uur
2e lesuur08.45 – 09.30 uur
3e lesuur09.30 – 10.15 uur
Pauze10.15 – 10.30 uur
4e lesuur10.30 – 11.15 uu
5e lesuur11.15 – 12.00 uur
pauze12.00 – 12.30 uu
6e lesuur12.30 – 13.15 uur
7e lesuur13.15 – 14.00 uur
8e lesuur*14.00 – 14.45 uur

In uitzonderingssituaties, bijvoorbeeld tijdens de rapportvergaderingen, kunnen de lessen anders ingedeeld worden. Het inhalen van gemiste proefwerken en de gesprekken met mentoren of andere docenten vinden als regel na afloop van het 8e lesuur plaats. We verwachten van je dat je hiermee rekening houdt en geen afspraken maakt vóór 16.00 uur.

Lessentabel

Hier kunt u de lessentabel downloaden.

lessentabel VV 2018-2019

Ouderbijdrage

LeerjaarLeermiddelen en overigefaciliteitenAlgemene kostenexcursie-/ werkweekTotaal per schooljaar
Brugklas

36,00

69,00

45,00

150,00

Vmbo 2

36,00

58,00

85,00

179,00

Vmbo 3

39,00

58,00

55,00

152,00

Vmbo 4

50,00

75,00

130,00

255,00

Excursie- en werkweekfonds
Alleen excursies en werkweken waaraan alle leerlingen van een bepaald leerjaar deelnemen, zijn opgenomen in de ouderbijdrage.

Voor de volgende activiteiten brengen wij kosten in rekening:

Excursie klas 1

30,00

Kampeerweek klas 2

50,00

Excursie klas 3

25,00

Excursie klas 4

30,00

Werkweek klas 4

100,00 (reeds gespaard 80,00)

In klas 1, 2 en 3 wordt gespaard voor de werkweek in klas 4. In klas 4 staat het nog ontbrekende bedrag vermeld. Aan zittenblijvers en instromers die met de werkweek mee gaan, worden de volledige kosten van de werkweek in rekening gebracht.

Schema sparen werkweken schooljaar 2018/2019:

  • Klas 1  15,00
  • Klas 2  35,00
  • Klas 3  30,00

Een bezoek van een groep aan een beurs of een excursie voor een bepaald (examen)vak, bijvoorbeeld biologie, tekenen en handvaardigheid, wordt afzonderlijk in rekening gebracht. De leerlingen in klas 3 kunnen deelnemen aan een excursie naar Parijs, Londen of naar Berlijn. Bij voldoende sneeuwval kunnen de leerlingen deelnemen aan een langlauftocht in Sauerland.