Wat we nog meer bieden

CSG Het Noordik vindt vorming op kunstzinnig, cultureel, maatschappelijk en sportief terrein een belangrijk onderdeel van je opleiding. Elke leerling neemt in het kader van de lessen en daarbuiten deel aan activiteiten op deze gebieden.

Er vinden talrijke activiteiten plaats buiten de lessen:
– Schoolreizen
– Romereis voor gymnasiasten
– Schoolkampen
– Werkweken & activiteitenweken
– Dagexcursies
– The Voice
– Schoolavonden
– Laatste schooldag examenkandidaten
– Culturele aangelegenheden
– Leerlingenvereniging (Noordeac)
– Sportdagen
– Sporttoernooien
– Kerst- en paasvieringen
– Voorstellingen
– Theaterdagen
– Klassenavonden
– Goede-doelenprojecten
– Expeditie-onderwijs

Via nieuwsbrieven houden wij je hiervan verder op de hoogte.

The Voice

Jaarlijks wordt er een zangtalentenjacht gehouden, verdeeld over drie rondes. Op de vier vestigingen vinden allereerst de voorrondes plaats. De besten gaan door naar de Noordik finale en ten slotte gaan de eerste drie prijswinnaars van Het Noordik door naar de The Voice of Almelo, waaraan ook andere scholen voor voortgezet onderwijs deelnemen. Een geweldig evenement dat je niet mag missen!

Musical

Eens in de drie jaar brengt Het Noordik een musical op de planken voor een groot publiek. Dit is een enorm spektakel waarvoor personeelsleden, ouders en vooral veel leerlingen enorm druk zijn. Het is een geweldige leerschool waarin samen werken en samenwerking van het grootste belang zijn. Ieders bijdrage aan muziek, spel, dans, PR, licht en geluid, rekwisieten, decor, grime en overige organisatie is van belang om te komen tot een geweldig resultaat. Onze laatste musical Alladin werd maar liefst vijf keer met veel succes gebracht. Inmiddels zijn we gestart met de voorbereidingen voor de nieuwe musical Ariël. Op de Noordikslaan is er elke vrijdagmiddag een kooren orkest onder begeleiding van onze docenten. Op deze manier willen we de traditie van de succesvolle musicals van Het Noordik borgen.

Theaterklas

De theaterklas geeft je de mogelijkheid je talenten te ontwikkelen. Je krijgt les van bevoegde docenten theater, beweging en stemvorming tijdens één lesblok van twee uur per week. De lessen worden na schooltijd ingeroosterd. Aan het begin van het schooljaar mag je gedurende vier lessen proberen of het iets voor je is. Na de herfstvakantie gaan de eerstejaars officieel van start. Tijdens de lessen kom je in aanraking met het echte theater door te spelen, te bewegen en te oefenen voor je rol. Ook stemvorming en andere theater vaardigheden komen aan de orde.

LOB, werken aan je toekomst

Naar school gaan betekent meer dan alleen kennis opdoen. Het gaat er vooral om dat je ontdekt wie je bent, waar je goed in bent en wat je later wilt gaan doen. Je moet belangrijke keuzes maken: je kiest voor een profiel in de bovenbouw en aan het einde van de bovenbouw kies je een vervolgstudie. Het is van het grootste belang dat we jou daarbij goed begeleiden.

Op Het Noordik noemen we deze begeleiding LOB, Loopbaan Oriëntatie Begeleiding. Het zijn niet alleen de mentoren of de decaan die je bij je loopbaankeuze begeleiden. Er wordt ook samengewerkt met alle vaksecties en teams. LOB kan dan ook verschillende vormen hebben, zoals een mentorgesprek, de Beroepen Doe Dagen in Hardenberg, excursies, de mbo-voorlichtingsavond, de meeloopdagen op het ROC of stages. Het zijn allemaal momenten waarop jij ervaring op kan doen die je kan helpen bij het maken van een studie- of beroepskeuze.

Vmbo Toptraject

Onze vestiging C. van Renneslaan biedt ook het Toptraject aan. Hierin werken Hogeschool Saxion, ROC van Twente en acht vmbo-scholen samen om de leerlijn vmbo-mbo-hbo aan te bieden. Derde- en vierdejaarsleerlingen uit de gemengde en theoretische leerweg volgen dit traject. Zij krijgen verdieping van de leerstof bij de vakken Nederlands en wiskunde, ontwikkelen competenties die nodig zijn voor het hbo, maken intensief kennis met de arbeidsmarkt en leren zelfstandig werken. Aan het einde van het derde leerjaar beslist de school welk traject de leerling in het vierde leerjaar gaat volgen. Op noordikscholen.nl onder ‘leerom gevingen’ van de C. van Renneslaan staat het Toptraject verder uitgelegd, evenals op de website toptraject.nl.

Gezonde school

Onze school wil voldoen aan de richtlijnen van het voedingscentrum ‘de Richtlijnen Gezondere Kantines’. We vinden het belangrijk dat leerlingen gezond eten en drinken kunnen kopen op school en daarom werken we aan een gezonde schoolkantine, die voldoet aan de richtlijn 60 procent betere keuzes en 40 procent uitzonderingen. De kantine van de Van Renneslaan heeft zelfs de ‘gouden schaal’ gekregen. Op de website vertellen we hierover meer. Als leerlingen zich vitaal en gezond voelen, presteren ze beter. Ook in de lessen verzorging voldoen aan de eisen van een ‘Gezonde School’.

Onderbouwleerlingen op de Van Renneslaan kunnen in de pauze bovendien meedoen aan pauzesport, een initiatief dat is genomen in samenwerking met Beweeg Wijs. Elke dag in de pauze is er de gelegenheid voor even een balletje hooghouden in de pannakooi, volleyballen, stoeien, basketballen, hockeyen, tafeltennisen nog veel meer. Het initiatief sluit goed aan bij het project ‘De Gezonde School’. De C. van Renneslaan is bovendien een rookvrije school.

IRun2BFit

Op de vestiging Vriezenveen wordt er gewerkt met het programma van IRun2BFit. Leerlingen leren door sport, beweging en een gezonde leefstijl meer zelfvertrouwen, energie en betrokkenheid bij de samenleving te ontwikkelen. Dagelijks bewegen is niet alleen leuk, maar ook gezond. Uiteindelijk zit je daardoor beter in je vel en helpt het je om op een positieve manier in de samenleving te staan.

Olympiades

Wij stimuleren onze leerlingen om mee te doen met Olympiades van de diverse schoolvakken. Meedoen aan Olympiades is een van de onderdelen van ons excellentieaanbod. De aangeboden Olympiades hebben niet allemaal dezelfde structuur en doelgroep. Voor de vakken wiskunde, natuurkunde en scheikunde zijn de te maken Olympiade-opdrachten in de eerste ronde meer geschikt voor de toptalenten, terwijl de Olympiades van aardrijkskunde en biologie ook geschikt
zijn voor klassikale deelname. Hiermee houden wij als school rekening bij de keuze van inschrijving van leerlingen.

Leerlingen die de eerste ronde van de Olympiade goed scoren, zijn de echte toptalenten en krijgen dan ook extra aandacht bij de voorbereiding voor hun deelname aan de tweede ronde. De toptalenten krijgen de mogelijkheid om de (inter)nationale uitdaging op het desbetreffende vakgebied aan te gaan. Ieder jaar lukt het een aantal leerlingen om door te dringen tot die tweede ronde en soms ook tot de landelijke finale. Vanuit de positieve ervaringen in de bovenbouw ontstaat er steeds meer interesse om mee te doen met wedstrijden op vakniveau in de onderbouw. Dat wordt nu vooral op sectieniveau georganiseerd, maar het
past binnen de doelstellingen van de onderbouwteams voor gymnasium en vwo. Meer informatie over de Olympiades vindt u op olympiadeschool.slo.nl.

Maatschappelijke stage

Op het vmbo ga je op maatschappelijke stage. Je doet iets voor een ander zonder daar geld voor te krijgen. Je maakt ook kennis met maatschappelijke organisaties. Het is belangrijk dat je tijdens je stage iets doet wat je leuk vindt en waar je goed in bent. Je organiseert activiteiten en komt in contact met allerlei mensen. Een fantastische ervaring dus. De maatschappelijke stage geeft je een fijn gevoel omdat je tijdens zo’n stage iets doet voor een ander en tegelijkertijd werkt aan je eigen vaardigheden. De stage is natuurlijk ook heel leerzaam en de ervaring kan later goed van pas komen.

Leerlingenvereniging Noordeac

Op de vestiging Noordikslaan bestaat een door leerlingen gedreven vereniging die onder meer de volgende activiteiten organiseert:
– Schoolavonden
– Sporttoernooien
– Schaatsmiddag
– Sinterklaasviering

Bewegen, sport en maatschappij

BSM (bewegen, sport en maatschappij) is een schoolexamenvak dat leerlingen in de bovenbouw van de havo kunnen kiezen. In de lessen wordt dieper ingegaan op bestaande sportactiviteiten, maar worden ook nieuwe onderdelen toegevoegd zoals inlinehockey, streetdance, tjoekbal, circuszwaaien en atletiekonderdelen. Theorie vormt een belangrijk onderdeel van deze lessen, zoals EHBSO (Eerste Hulp bij Sport On- gevallen), inspanningsfysiologie, duurconditie, spel-regels en tactische kennis van de gekozen sporten, het organiseren van de activiteiten en het voorbereiden van gymlessen die je vervolgens zelf gaat geven aan bijvoorbeeld een brugklas.

Sportklas

Ben je een sportliefhebber, dan biedt de vestiging C. van Renneslaan de mogelijkheid om de eerste twee jaren voor de sportklas te kiezen. Je krijgt dan twee uur extra sport per week. Tijdens deze uren maak je kennis met nieuwe sporten, leren we je meer over de bekende sporten en krijg je informatie over allerlei zaken die met sport te maken hebben, zoals spelregels, wedstrijden fluiten, hulpverlenen en samenwerken. De sportklas is geen aparte klas, maar een vast tijdstip waarop je met leerlingen uit de andere eerste (of tweede) klassen de extra sportlessen volgt. Je kan dus, ongeacht het niveau dat je volgt, kiezen voor de sportklas. Daarnaast vormt het een hele goede voorbereiding op de keuzedelen binnen het beroepsprofiel D&P.

LO2

Op de vestiging Van Renneslaan is er de mogelijkheid om LO2 te kiezen. LO2 staat voor Lichamelijke Opvoeding 2 en is een verdieping op LO1, dat als extra examenvak in het vrije deel kan worden gekozen door vmbo-leerlingen uit de gemengde en theoretische leerweg. Deze leerlingen krijgen extra uren sport. Dit is een verdieping van bepaalde sporten ten aanzien van tactisch spelinzicht en spelvaardigheid. Daarnaast zijn er onderdelen ter oriëntatie en voorbereiding op de toekomstige beroeps- en studiekeuze. Een extra keuzemogelijkheid dus, die aansluit bij het sportkarakter van Het Noordik.

Topsport Talentschool

Het Noordik is een Topsport Talentschool en aangesloten bij de stichting Landelijke Organisatie Onderwijs en Topsport (LOOT). Je kunt als topsportende leerling een LOOT- status aanvragen bij jouw sportbond. Die kan worden toegekend in de volgende gradaties: Belofte (B), Nationaal Talent (NT) of Internationaal Talent (IT). Topsport vraagt veel van leerlingen. Er gaat veel tijd
zitten in trainingen, wedstrijden en reizen. Als je dan ook nog goed wil presteren op school, komt daar soms heel wat kunst- en vliegwerk bij kijken. Het Noordik kan faciliteiten bieden, die topsporters de kans geven hun schoolloopbaan op een goede manier te combineren met een carrière in de sport. Als je de LOOT-status hebt gekregen en je komt op Het Noordik, krijg je een individuele begeleider toegewezen. Deze zorgt ervoor dat de communicatie binnen de school met ouders, de trainer en de sportvereniging goed verloopt. Verder kunnen LOOT leerlingen gebruikmaken van extra verlof of in overleg ontheffingen krijgen voor enkele vakken. Hoe we dit allemaal gaan organiseren, is altijd maatwerk.

Het Noordik is een van de dertig Topsport Talent-scholen in heel Nederland. Het Noordik stelt jou in staat je topsportcarrière te blijven beoefenen en toch je diploma te behalen. Op onze school hebben onder meer basketballers, waterpoloërs, wielrenners, turnsters, volleyballers, schaatsers, judoka’s en nog vele andere toptalenten met een LOOT-status inmiddels hun diploma op zak. Wanneer je denkt in aanmerking te komen voor de LOOT-status, kun je dit aangeven bij onze LOOT-coördinator. Vervolgens kom je samen met je ouders of verzorgers op school voor een gesprek. Heb je de LOOT-status gekregen, dan:
• kun je verlof vragen voor wedstrijden en trainingen.
• kun je ontheffingen krijgen voor vakken.
• kun je aanpassingen in het rooster krijgen.
• krijg je een persoonlijk begeleider, die contact heeft met jou, je ouders, je trainer en je docenten.
Kijk voor meer informatie op noordikscholen.nl.